Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe zarówno dla dużych, małych, jak i średnich firm.

Powierzając nam sprawy księgowe swojej firmy możesz mieć pewność,

że finanse rozliczane będą z należytą skrupulatnością i profesjonalizmem.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych


 • Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości
 • Sporządzanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami w walucie krajowej raz w walutach obcych
 • Ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK), zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów
 • Ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów (dowodów) księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach
 • Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych
 • Przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami, udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych, sporządzanie zestawień rozrachunków


Ryczałt


 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek ryczałtowy
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
 • Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań osób fizycznych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS z zakresu finansowo-księgowego


Pomoc w zakładaniu firmy


Początkujący przedsiębiorcy muszą się zmierzyć na samym początku z kwestiami formalnymi w zakresie rozpoczęcia działalności ich firmy. Jeżeli jesteś właśnie na tym etapie, napisz do nas lub umów się na rozmowę czy wizytę. Pomożemy Ci przejść przez cały ten proces szybko i sprawnie. Nieważne, czy zakładasz działalność gospodarczą, czy spółkę kapitałową – sporządzimy odpowiednie dokumenty i wyślemy do właściwych urzędów.


Kadry i płace


 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracownika
 • Sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
 • Wyliczanie premii, rozliczanie nadgodzin oraz innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • Sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników w zakresie podatku dochodowego, ZUS, PFRON, GUS i inne
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Wystawianie dokumentów pracowniczych (umów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.)
 • Kontrola ważności szkoleń BHP (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Sporządzanie druków RMUA, pasków tajnych, zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie raportów dotyczących wynagrodzeń na potrzeby osób zarządzających


Podatkowa księga przychodów i rozchodów


 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36
 • Opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy
 • Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Napisz do nas, a dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb

Prestiż Zabrze – nam możesz zaufać!